What is the Elections Bill?

Mae llywodraeth y DU wedi gwneud newidiadau i system etholiadol y DU. Mae'r Ddeddf Etholiadau yn cynnwys mesurau sy'n effeithio ar y ffordd rydym yn pleidleisio, yn ymgyrchu a'r rheolau ynglŷn â gwariant ar ymgyrchu a chyllido, a goruchwyliaeth seneddol o'r Comisiwn Etholiadol.

Dysgwch fwy am y Ddeddf