What is the Elections Bill?

Mae llywodraeth y DU yn cynnig newidiadau i system etholiadol y DU. Mae'r Ddeddf Etholiadau yn cynnwys mesurau sy'n effeithio ar y canlynol:

  • etholiadau a'r ffordd rydym yn pleidleisio
  • ymgyrchu a'r rheolau ynglŷn â gwariant ar ymgyrchu a chyllido
  • goruchwyliaeth seneddol o'r Comisiwn Etholiadol

Mae’r newidiadau sydd wedi dod i rym hyd yn hyn yn cynnwys:

  • Gofyniad i ddangos ID mewn gorsafoedd pleidleisio
  • Newidiadau i bleidleisio drwy'r post a thrwy ddirprwy
  • Gwella hygyrchedd etholiadau
  • Cyflwyno argraffnodau digidol
  • Atal dylanwad gormodol a sancsiwn bygythiol newydd 

Dysgwch fwy am y Ddeddf