Newidiadau ar gyfer dinasyddion yr UE

Summary

O fis Mai 2024, ni fydd rhai o ddinasyddion yr UE yn gallu pleidleisio a sefyll fel ymgeisydd mewn rhai etholiadau yn Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Bydd dinasyddion yr UE yn gallu pleidleisio o hyd tra y byddant ar y gofrestr, ond ni fyddant yn gallu ailgofrestru ar ôl iddynt gael eu tynnu oddi ar y gofrestr ar ôl mis Mai 2024.