Newidiadau i drefniadau pleidleisio dramor

Summary

O fis Awst 2023, bydd newidiadau i ddinasyddion Prydeinig sy'n byw dramor. Ni fydd terfyn o 15 mlynedd ar hawliau pleidleisio mwyach, a bydd y cyfnod cofrestru yn newid.