Newidiadau i drefniadau pleidleisio drwy’r post

Summary

Mae newidiadau i bleidleisio drwy'r post a gwneud cais i bleidleisio drwy'r post. 

Mae'r newidiadau hyn yn effeithio ar bleidleiswyr, pleidiau ac ymgyrchwyr o fis Tachwedd 2023 ymlaen.  

Gallwch nawr wneud cais ar-lein i bleidleisio drwy'r post. Bydd angen i chi hefyd brofi pwy ydych chi fel rhan o'r broses ymgeisio a bydd angen i chi ailymgeisio am bleidlais bost bob tair blynedd.

Mae’r newidiadau’n berthnasol i:

  • Etholiadau Senedd y DU, gan gynnwys is-etholiadau a deisebau adalw
  • Etholiadau lleol yn Lloegr
  • Etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yng Nghymru a Lloegr

Bydd y newidiadau i ymdrin â phleidleisiau post a chyfrinachedd hefyd yn berthnasol i etholiadau lleol ac etholiadau’r Cynulliad yng Ngogledd Iwerddon.

Bydd pleidleisiau hirdymor drwy'r post y gwnaed cais amdanynt cyn 31 Hydref 2023 bellach yn dod i ben ar 31 Ionawr 2026.

Ymdrin â phleidleisiau post a chyfrinachedd

O 2 Mai 2024 ymlaen, bydd cyfyngiadau ar y ffordd y gall ymgyrchwyr ymdrin â phleidleisiau post yn gymwys.