Gofyniad i ddangos ID mewn gorsafoedd pleidleisio

Summary

Mae Llywodraeth y DU wedi cyflwyno gofyniad newydd sef y bydd rhaid i bleidleiswyr ddangos math o ID ffotograffig a dderbynnir i bleidleisio mewn gorsaf bleidleisio. Roedd y gofyniad hwn yn gymwys am y tro cyntaf yn yr etholiadau lleol a gynhaliwyd mewn 230 o ardaloedd yn Lloegr ym mis Mai 2023.

Gwybodaeth i bleidleiswyr

Dysgwch ragor am yr ID Pleidleisiwr, gan gynnwys y mathau o ID a dderbynnir a sut i wneud cais am Dystysgrif Awdurdod Pleidleisiwr.