This page

Please note that this page is only relevant to voters living in Wales.

Sicrhewch eich bod wedi cofrestru

Sicrhewch eich bod wedi cofrestru

I bleidleisio mewn unrhyw etholiad yn y DU, mae'n rhaid i chi fod wedi cofrestru i bleidleisio. Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru i bleidleisio yn yr etholiadau ddydd Iau 2 Mai yw dydd Mawrth 16 Ebrill.

Darganfyddwch a ydych yn gymwys i gofrestru a sut mae gwneud cais

ID Pleidleisiwr

O 4 Mai 2023 ymlaen, bydd yn rhaid i bleidleiswyr yng Nghymru ddangos ID ffotograffig i bleidleisio mewn gorsafoedd pleidleisio mewn rhai etholiadau.

Dysgwch ragor am ba etholiadau y bydd angen ID ffotograffig arnoch yng Nghymru, mathau o ID ffotograffig a dderbynnir, a sut i wneud cais am Dystysgrif Awdurdod Pleidleisiwr sy’n rhad ac am ddim.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am ID pleidleisiwr am ddim ar gyfer yr etholiadau ddydd Iau 2 Mai yw 5pm ddydd Mercher 24 Ebrill.

Dim ID gyda chi? Gwnewch gais am ID pleidleisiwr am ddim nawr.