Pleidlais drwy ddirprwy mewn argyfwng

This page

Please note that this page is only relevant to voters living in Wales.

Emergency proxy vote

O dan amgylchiadau penodol, pan fydd argyfwng sy'n golygu na allwch bleidleisio'n bersonol, gallwch wneud cais am bleidlais drwy ddirprwy mewn argyfwng.

Mae'n rhaid i hyn fod yn rhywbeth nad oeddech yn ymwybodol ohono cyn y terfyn amser ar gyfer pleidlais drwy ddirprwy arferol.

Gellir gwneud y ceisiadau hyn hyd at 5pm ar y diwrnod pleidleisio.