barn y cyhoedd 2021

Ers 2007, mae'r Comisiwn Etholiadol wedi olrhain barn y cyhoedd am agweddau gwahanol ar etholiadau a democratiaeth yn y DU. Cynhaliwyd ein hastudiaeth ddiweddaraf ar-lein, ledled y DU, ym mis Chwefror 2021. 

 

Faint o broblem, os o gwbl, yw twyll etholiadol (ym Mhrydain Fawr/ yng Ngogledd Iwerddon) ar hyn o bryd yn eich barn chi?

Diweddarwyd ddiwethaf: 27 Gorffennaf 2021
Adolygiad nesaf: 10 Mehefin 2022