Ymchwiliadau sydd wedi dirwyn i ben Ebrill 2021 – Presennol

Diweddarwyd ddiwethaf ar 15 Mehefin 2021.

Enw a math o endid a reoleiddirTrosedd neu dramgwydd posibPenderfyniad, cosb a statws presennolCrynodeb byr o'r rhesymau dros y penderfyniadau
Capitalist Worker
(ymgyrchydd di-blaid awdurdodedig)
Cyflwyno cofnod gwariant ar gyfer etholiad Seneddol Ewropeaidd 2019 yn hwyr; 
Methu â chynnwys datganiad cydymffurfiol â ffurflen gwariant etholiad Seneddol Ewropeaidd 2019.

Troseddau.

Dim sancsiwn.

Caewyd heb gamau pellach.

Mae cofnod gwariant a datganiad cydymffurfiol bellach wedi'u cyflwyno. Ni osodwyd sancsiwn oherwydd ffactorau lliniarol. Mae cofrestriad yr ymgyrchydd hefyd eisioes wedi dirwyn i ben.
The Best for Luton Party
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Cyflwyno adroddiadau rhoddion a thrafodion wythnosol ar gyfer Etholiad Cyffredinol Seneddol y DU 2019 yn hwyr.

Troseddau.

Cosbau ariannol gwerth cyfanswm £400 (2 x £200 cosb ariannol benodedig).

Talwyd ar yr hysbysiad cyntaf ar 8 Mawrth 2020.

Roedd sancsiwn yn briodol yn yr achos hwn, yn unol â'n polisi gorfodi. Mae'r blaid bellach wedi'i dadgofrestru'n wirfoddol.

British National Party
(plaid wleidyddol gofrestredig

Cyflwyno cofnod gwariant ar gyfer Etholiad Cyffredinol Senedd y DU 2019 yn hwyr.

Trosedd.

£300 Cosb Ariannol Amrywiadol.

Talwyd ar 21 Ebrill 2021

Roedd sancsiwn yn briodol yn yr achos hwn yn unol â'n polisi gorfodi.

 

Ymchwiliadau sydd wedi dirwyn i ben Ebrill 2018 – Mawrth 2019