Ymchwiliadau manwl a chymhleth

Pan fydd ymchwiliad yn fanylach neu'n fwy cymhleth, neu lle rydym o'r farn bod budd sylweddol i'r cyhoedd yn gysylltiedig â'r ymchwiliad, byddwn yn cyhoeddi crynodebau achos. Mae'r achosion hyn ar gael uchod.

Ymchwiliadau sydd wedi dirwyn i ben

Rydym yn cyhoeddi gwybodaeth am ymchwiliadau sydd wedi dirwyn i ben yn ddiweddar bob mis. Mae'r tablau hyn yn cynnwys y drosedd bosibl (troseddau posibl) y gwnaethom ymchwilio iddi (iddynt), ein canfyddiadau, a pha gamau gweithredu a gymerwyd gennym.

Os ydych yn chwilio am wybodaeth am ymchwiliadau nas cynhwysir yma, cysylltwch â ni.

 

Ymchwiliadau sydd wedi dirwyn i ben Ebrill 2020 – Presennol

Cyhoeddwyd 19 Mai 2020.

Enw a math o endid a reoleiddirTrosedd neu dramgwydd posibPenderfyniad, cosb a statws presennolCrynodeb byr o'r rhesymau dros y penderfyniadau
Lambeth Labour Group
(cymdeithas aelodau a chymdeithas anghorfforedig)
Methu â rhoi gwybod am roddion gwerth dros £25,000 i blaid wleidyddol.

Trosedd.

£600 (cosb ariannol amrywiadwy)

Talwyd 18 Mai 2020.

Roedd sancsiynau yn briodol yn yr achos hwn, yn unol â'n polisi gorfodi.
Labour for a People's Vote
(cymdeithas aelodau)
Methu â chyflwyno adroddiad rhoddion o fewn 30 diwrnod i dderbyn rhodd.

Trosedd.

Cosbau ariannol gwerth cyfanswm o £400 (£200 a £200 cosbau ariannol benodedig).

Talwyd 14 Mai 2020.

Roedd sancsiynau yn briodol yn yr achos hwn, yn unol â'n polisi gorfodi.
Shropshire Party
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Cyflwyno adroddiadau rhoddion a thrafodion wythnosol y hŵyr ar gyfer Etholiad Cyffredinol Senedd y DU 2019.

Troseddau.

Cosbau ariannol gwerth cyfanswm o £400 (£200 a £200, cosbau ariannol benodedig).

Talwyd ar yr hysbysiad cyntaf ar 29 Ebrill 2020.

Roedd sancsiynau yn briodol yn yr achos hwn, yn unol â'n polisi gorfodi.
Plaid Cwm Cynon
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Cyflwyno datganiad cyfrifon yn hwyr (2018).

Trosedd.

£200 (cosb ariannol benodedig).

Talwyd 18 Mai 2020.

Roedd sancsiynau yn briodol yn yr achos hwn, yn unol â'n polisi gorfodi.
Ulster Unionist Party
(uned cyfrifo Fermanagh a South Tyrone)
Cyflwyno datganiad cyfrifon yn hwyr (2017).

Trosedd.

£200 (cosb ariannol benodedig).

Talwyd ar yr hysbysiad cyntaf ar 17 Ebrill 2020.

Roedd sancsiynau yn briodol yn yr achos hwn, yn unol â'n polisi gorfodi.
Kingston Independent Residents Group
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Cyflwyno datganiad cyfrifon yn hwyr (2018).

Trosedd.

Dim sancsiwn.

Wedi cau heb gamau pellach.

Cafodd y cyfrifon eu cyflwyno'n hwyr, ond ni osodwyd sancsiwn oherwydd ffactorau lliniarol.
Daeth y Comisiwn i ben dau ymchwiliad i fethiannau posibl i gydymffurfio â PPERA gan ddau weithredwr a reoleiddir yng Ngogledd Iwerddon, yn ymwneud â rhoddion a dderbyniwyd cyn 1 Gorffennaf 2017. Ni wnaeth y Comisiwn unrhyw benderfyniad ar drosedd yn y naill achos na'r llall.
Alliance European People's Party UK
(plaid wleidyddol gofrestredig)
 
Methu â danfon cofnodion rhoddion chwarterol cywir.

Trosedd.

Dim sancsiwn.

Wedi cau heb gamau pellach.

Cyflwynodd y parti adroddiadau anghywir o fenthyciadau, adroddwyd benthyciadau nad oedd yn adroddadwy. Roedd y Comisiwn yn fodlon bod hyn yn seiliedig ar y blaid yn camddehongli'r gofynion, ond bod y mater bellach wedi'i ddatrys ac nad oedd unrhyw gosb yn briodol.
Andover Alliance
(plaid wleidyddol gofrestredig)
Danfon adroddiadau benthyciadau chwarterol a thrafodion yn hwyr.

Trosedd.

Dim sancsiwn.

Wedi cau heb gamau pellach.

Cafodd y cyfrifon eu cyflwyno'n hwyr, ond ni osodwyd sancsiwn oherwydd ffactorau lliniarol.
Barnet Labour Group (cymdeithas aelodau)Methu â darparu adroddiad rhoddion gofynnol.

Trosedd.

Dim sancsiwn.

Wedi cau heb gamau pellach.

Danfonodd y gymdeithas rhai adroddiadau yn hwyr, ond roedd y Comisiwn yn fodlon bod ffactorau lliniarol a penderfyniwyd i beidio rhoi cosb.

Y Blaid Geidwadol ac Unoliaethol
(uned gyfrifo Berwick Upon Tweed)

Cyflwyno datganiad cyfrifon 2017 yn hwyr; methu â chadw cofnodion ariannol cywir.

Trosedd.

Dim sancsiwn.

Wedi cau heb gamau pellach.

Cafodd y cyfrifon eu cyflwyno'n hwyr, ond ni osodwyd sancsiwn oherwydd ffactorau lliniarol.

Y Blaid Geidwadol ac Unoliaethol
(uned gyfrifo Northumberland a Tyne & Wear)

Cyflwyno datganiad cyfrifon 2017 yn hwyr

Dim trosedd.

Dd/G.

Wedi cau heb gamau pellach.

Unwyd yr uned gyfrifo ag eraill yn ystod y flwyddyn berthnasol, ac ni hysbyswyd y Comisiwn. Nid oedd yn ofynnol i'r uned gyfrifo ddarparu cyfrifon gan nad oedd ei hincwm a'i wariant yn uwch na'r trothwy gofynnol. 
Y Blaid Geidwadol ac Unoliaethol
(uned cyfrifo Thurrock)
Cyflwyno datganiad cyfrifon 2017 yn hwyr.

Trosedd.

Dim sancsiwn.

Wedi cau heb gamau pellach.

Cafodd y cyfrifon eu cyflwyno'n hwyr, ond ni osodwyd sancsiwn oherwydd ffactorau lliniarol.
Leigh, Atherton & Tyldesley Together (plaid wleidyddol gofrestredig)Cyflwyno datganiad cyfrifon 2018 yn hwyr.

Trosedd.

Dim sancsiwn.

Wedi cau heb gamau pellach.

Cafodd y cyfrifon eu cyflwyno'n hwyr, ond ni osodwyd sancsiwn oherwydd ffactorau lliniarol.
Northamptonshire Independents (plaid wleidyddol gofrestredig)Cyflwyno datganiad cyfrifon 2018 yn hwyr.

Trosedd.

Dim sancsiwn.

Wedi cau heb gamau pellach.

Cafodd y cyfrifon eu cyflwyno'n hwyr, ond ni osodwyd sancsiwn oherwydd ffactorau lliniarol.
Nova Forte (plaid wleidyddol gofrestredig)Cyflwyno datganiad cyfrifon 2018 yn hwyr.

Trosedd.

Dim sancsiwn.

Wedi cau heb gamau pellach.

Cafodd y cyfrifon eu cyflwyno'n hwyr, ond ni osodwyd sancsiwn oherwydd ffactorau lliniarol.

 

Ymchwiliadau sydd wedi dirwyn i ben Ebrill 2018 – Mawrth 2019