What our Commissioners do

Ein Comisiynwyr sy'n arwain ein strategaeth ac yn pennu ein blaenoriaethau.

Mae gennym ddeg o gomisiynwyr, ac mae gan bob un ohonynt brofiadau gwahanol a dônt o gefndiroedd gwleidyddol gwahanol. Mae hyn yn sicrhau cynrychiolaeth eang a safbwyntiau cytbwys.

Rhagor o wybodaeth am sut rydym yn dewis ein Comisiynwyr.

Rôl ein Comisiynwyr

Mae ein Comisiynwyr yn ffurfio rhan o Fwrdd y Comisiwn, ynghyd â'n tîm gweithredol, ac maent yn:

  • pennu ein cyfeiriad strategol cyffredinol a sicrhau ein bod yn cyflawni ein nodau strategol
  • pennu ein blaenoriaethau rheoliadol a monitro ein gweithgarwch rheoleiddio 
  • gwneud penderfyniadau rheoliadol neu benderfyniadau statudol eraill, os oes angen
  • sicrhau ein bod yn defnyddio arian cyhoeddus yn effeithlon ac yn effeithiol, ac yn gweithredu o fewn ein terfyniadau gan gyrraedd safonau llywodraethu uchel

Names and biographies of our commissioners

Diweddarwyd ddiwethaf: 13 Gorffennaf 2020
Adolygiad nesaf: 29 Mai 2020