Intro text - Welsh

Rydym yn darparu canllawiau ac adnoddau i helpu Swyddogion Canlyniadau a'u staff i gynnal etholiadau a refferenda yn llwyddiannus. 

Ar y dudalen hon gallwch weld dolenni i'n holl ganllawiau ac adnoddau i weinyddwyr etholiadau, wedi'u trefnu yn ôl y math o etholiad. Cliciwch ar y ddolen berthnasol i weld yr holl wybodaeth y bydd ei hangen arnoch i gynllunio a chynnal etholiadau sydd ar ddod.