Overview

Ni yw'r Comisiwn Etholiadol, ac rydyn ni yma i wneud yn siŵr bod dy bleidlais di'n cyfri.

Trosolwg

Rydyn ni'n monitro etholiadau a refferenda i wneud yn siŵr eu bod nhw'n deg, ac yn magu hyder y cyhoedd yn y broses ddemocrataidd.

Rhan o'n gwaith yw gwneud yn siŵr y gall pawb gymryd rhan mewn etholiadau. Rydyn ni'n credu y dylai unrhyw un sy'n gymwys i bleidleisio allu gwneud hynny.

Mae democratiaeth yn dibynnu'n rhannol ar wybodaeth dda. Rydyn ni'n cynnal ymgyrchoedd i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd am etholiadau, ac rydyn ni'n gwneud yn siŵr bod cwestiynau refferendwm yn cael eu geirio mewn ffordd sy'n golygu na fydd pleidleiswyr yn eu camddehongli.

Er mwyn pleidleisio mewn unrhyw etholiad yn y DU, rhaid bod ar y gofrestr etholwyr.

Cofrestra i bleidleisio nawr

Dyddiad cau cofrestru i bleidleisio

Dyddiad cau cofrestru i bleidleisio: Etholiad cyffredinol Senedd y DU, 12 Rhagfyr 2019

Y dyddiad cau i gofrestru i bleidleisio yn yr etholiad hwn yw 26 Tachwedd 2019. Cofrestru i bleidleisio nawr