Eich lleoliad:

Rydym yn dangos cynnwys i chi ar gyfer . Dewiswch 'newid' i ddewis lleoliad arall.

Cofrestru i bleidleisio

Oes gennych chi 5 munud? Cofrestrwch i bleidleisio yn etholiadau’r DU os nad ydych wedi cofrestru o’r blaen, neu os ydych wedi symud tŷ neu newid eich enw

Rhowch eich cod post

Dewch o hyd i'ch gwybodaeth am eich swyddfa gofrestru etholiadol a'ch gorsaf bleidleisio leol

Atebwch ambell gwestiwn i ddarganfod a allwch gofrestru i bleidleisio

Eich lleoliad:

Rydym yn dangos cynnwys i chi ar gyfer . Dewiswch 'newid' i ddewis lleoliad arall.