Ym mha etholiadau y gallwch chi bleidleisio

Eich lleoliad:

Rydym yn dangos cynnwys i chi ar gyfer . Dewiswch 'newid' i ddewis lleoliad arall.

Sicrhewch eich bod wedi cofrestru

Sicrhewch eich bod wedi cofrestru

I bleidleisio mewn unrhyw etholiad yn y DU, mae'n rhaid i chi fod wedi cofrestru i bleidleisio.

Darganfyddwch a ydych yn gymwys i gofrestru a sut i wneud cais

Cymhwyster

Mae'r etholiadau y gallwch bleidleisio ynddynt yn dibynnu ar:

Gwiriwch pa etholiadau y gallwch bleidleisio ynddynt

Rhestr o ddinasyddion cymwys y Gymanwlad a dinasyddion yr UE

Pleidleisio fel myfyriwr

Pleidleisio fel myfyriwr

Os ydych yn fyfyriwr, mae’n bosib y gallwch gofrestru i bleidleisio yn eich cyfeiriad cartref a’ch cyfeiriad yn ystod eich tymor prifysgol neu goleg. 

Ni allwch bleidleisio yn eich cyfeiriad cartref a’ch cyfeiriad yn ystod y tymor mewn pleidlais genedlaethol, hyd yn oed os yw’r cyfeiriadau mewn gwahanol rannau o’r wlad.. 

Gwybodaeth bellach am bleidleisio fel myfyriwr

Nawr rydych yn gwybod pa etholiadau y gallwch bleidleisio ynddynt...

Nawr rydych yn gwybod pa etholiadau y gallwch bleidleisio ynddynt...

Diweddarwyd ddiwethaf: 18 Medi 2020
Adolygiad nesaf: 20 Ebrill 2022

Eich lleoliad:

Rydym yn dangos cynnwys i chi ar gyfer . Dewiswch 'newid' i ddewis lleoliad arall.