Ym mha etholiadau gallwch chi bleidleisio

Sicrhewch eich bod wedi cofrestru

Sicrhewch eich bod wedi cofrestru

I bleidleisio mewn unrhyw etholiad yn y DU, mae'n rhaid eich bod wedi cofrestru i bleidleisio.

Darganfyddwch a ydych chi'n gymwys i gofrestru a sut i wneud cais

Yn gymwys

Mae'r etholiadau gallwch bleidleisio ynddynt yn dibynnu ar:

Dinasyddiaeth

Dinasyddion Prydeinig, Gweriniaeth Iwerddon neu ddinesydd cymwys y Gymanwlad

Os oes gennych ddinasyddiaeth Gymanwlad Brydeinig, Wyddelig neu gymwys, gallwch bleidleisio ym mhob etholiad a gynhelir.

Dinasyddion yr UE

Os oes gennych ddinasyddiaeth UE (ac eithrio'r DU, Gweriniaeth Iwerddon, Malta a Cyprus), gallwch bleidleisio ym mhob etholiad a gynhelir, ar wahân i etholiadau i Senedd y DU.

Pleidleisio yng Nghymru

Os ydych chi'n ddinesydd tramor cymwys sy'n byw yng Nghymru, gallwch bleidleisio yn etholiadau Senedd Cymru.

Rhestr o ddinasyddion cymwys y Gymanwlad a dinasyddion yr UE

Eich oedran

Yn ogystal â'ch dinasyddiaeth, rhaid i chi hefyd fod yn oedran penodol i bleidleisio mewn etholiadau. Mae'r oedran yma yn dibynnu ar yr etholiad. 

15 neu lai

Nid ydych yn medru pleidleisio menw unrhyw etholiad y DU eto.

Serch hyn, gallwch gofrestru i bleidleisio.

16 neu 17

Os ydych yn byw yn yr Alban, gallwch bleidleisio mewn etholiadau lleol neu etholiadau Seneddol yr Alban.

Os ydych chi'n byw yng Nghymru, gallwch bleidleisio yn etholiadau Senedd Cymru.

Serch hyn, gallwch gofrestru i bleidleisio.

18 neu hynGallwch bleidleisio mewn unrhyw etholiad.

Ble rydych yn byw

Os ydych yn berchen ar ddinasyddiaeth gymhwysol ac ddigon hên, gellwch bleidleisio mewn etholiadau sydd yn digwydd ble rydych yn byw. 

Byw yn y DU

Mae etholiadau ar gyfer Senedd y DU, cynghorau lleol a Senedd Ewrop yn digwydd ar draws y DU. 

Mae rhai etholiadau, fodd bynnag, yn digwydd mewn ardaloedd penodol yn unig. 

Lloegr

Os ydych yn byw yn Llundain, gallwch bleidleisio yn etholiadau Seneddol Llundain ac etholiadau Maer Llundain. 

Mewn rhai llefydd yn Lloegr, gellwch hefyd bleidleisio ar gyfer eich Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, ac eich Maer. 

Yr AlbanGellwch bleidlieisio yn etholiadau Seneddol yr Alban. 
CymruGellwch bleidleisio yn etholiadau’r Senedd, ac etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd.
Gogledd IwerddonGellwch bleidleisio yn etholiadau Seneddol Gogledd Iwerddon. 

Darganfyddwch mwy am cofrestru i bleidleisio a phleidleisio os ydych:

Pleidleisio fel myfyriwr

Pleidleisio fel myfyriwr

Os ydych yn fyfyriwr, gellwch gofrestru i bleidleisio yn eich cyfeiriad gartref a chyfeiriad tymhorol os ydynt mewn ardaloedd wahanol. 

Serch hyn, nid ydych yn medru pleidleisio yn yr un etholiad yn eich cyfeiriad gartref a chyfeiriad tymhorol, hyd yn oed os yw'r pleidleisiau mewn ardaloedd wahanol. Rhaid i chi ddewis ble hoffech chi bleidleisio. 

Darganfod mwy am bleidleisio fel myfyriwr

Pwy sydd ddim yn medru pleidleisio

Ni fyddwch yn medru pleidleisio os ydych:

  • Ydych yn berson euogfarnedig sydd yn y ddalfa o ganlyniad i'ch dedfryd, ag eithrio dirmyg llys (ond gall carcharorion ar remand, carcharorion nad ydynt wedi'u cael yn euog a charcharorion ddinesig bleidleisio os ydynt ar y gofrestr etholiadol)
  • Ydych wedi eich cael yn euog o fewn y pum mlynedd blaenorol o arferion llwgr neu anghyfreithlon mewn perthynas ag etholiad

Nawr rydych yn gwybod pa etholiadau gallwch bleidleisio ynddynt...

Nawr rydych yn gwybod pa etholiadau gallwch bleidleisio ynddynt...

Diweddarwyd ddiwethaf: 4 Awst 2020
Adolygiad nesaf: 11 Medi 2020