Ym mha etholiadau y gallwch chi bleidleisio

Eich lleoliad:

Rydym yn dangos cynnwys i chi ar gyfer . Dewiswch 'newid' i ddewis lleoliad arall.

All nations

Please note that this page is only relevant to voters living in Wales

Sicrhewch eich bod wedi cofrestru

Sicrhewch eich bod wedi cofrestru

I bleidleisio mewn unrhyw etholiadau yn y DU, mae'n rhaid i chi fod wedi cofrestru i bleidleisio.

Darganfyddwch a ydych yn gymwys a sut mae gwneud cais

Cymhwysedd

Mae’r etholiadau y gallwch bleidleisio ynddynt yn dibynnu ar y canlynol:

Atebwch ambell gwestiwn i ddarganfod pa etholiadau y gallwch bleidleisio ynddynt

Mae newidiadau i bleidleisio i ddinasyddion yr UE sy'n byw yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Ar hyn o bryd rydym yn y broses o ddiweddaru'r offeryn isod gyda'r wybodaeth hon.

Dysgwch fwy am y newidiadau i ddinasyddion yr UE sy'n byw yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Atebwch ambell gwestiwn i ddarganfod pa etholiadau y gallwch bleidleisio ynddynt

Rhestr o ddinasyddion cymwys y Gymanwlad a dinasyddion yr UE

Mae diffiniad 'dinesydd y Gymanwlad' yn cynnwys dinasyddion Tiriogaethau Dibynnol y Goron a Thiriogaethau Prydeinig Tramor. Dinesydd ‘cymwys’ y Gymanwlad yw rhywun sydd â chaniatâd i ddod i mewn neu aros yn y DU, neu rywun nad oes angen y fath ganiatâd arnynt.

Gwledydd y Gymanwlad
Antigwa a Barbwda Awstralia Bangladesh
Barbados Belîs Botswana
Brwnei Darussalam Camerwn Canada
Cenia Ciribati Cyprus
De Affrica Dominica Fanwatw
Gaiana Ghana Grenada
Gweriniaeth Unedig Tansanïa India Jamaica
Lesotho Malasia Malawi
Malta Mawrisiws Mosambic
Namibia Nawrw Nigeria
Pacistan Papua Gini Newydd Rwanda
Sambia Samoa Sant Kitts-Nevis
Sant Lwsia Seland Newydd Seychelles
Sierra Leone Simbabwe Singapore
Sri Lanca St Vincent a'r Grenadies Teyrnas Eswatini
Tonga Trinidad a Thobago Twfalw
Wganda Y Bahamas Y Gambia
Ynysoedd Ffiji Ynysoedd Solomon Ynysoedd y Maldives

Nid yw'r tabl hwn yn cynnwys y DU.

Tiriogaethau Dibynnol y Goron
Ynys Manaw
Ynysoedd y Sianel (gan gynnwys Jersey, Guernsey, Sarc, Alderney, Herm ac Ynysoedd cyfannedd eraill y Sianel)
Tiriogaethau Prydeinig Tramor
Anguilla Ardaloedd gorsafoedd sofran ar Cyprus Bermwda
De Georgia ac Ynysoedd Sandwich y De Gibraltar Monserrat
St Helena a thiriogaethau dibynnol (Ynys y Dyrchafael a Tristan da Cunha) Tiriogaeth Brydeinig Cefnfor yr India Tiriogaeth Brydeinig yr Antarctig
Ynysoedd Falkland Ynysoedd Prydeinig yr Wyryf Ynysoedd Turks a Caicos
Ynysoedd y Caiman Ynys Pitcairn  
Hong Kong
Mae cyn-drigolion Hong Kong sydd â phasport Tiriogaeth Ddibynnol Brydeinig, pasbort Prydeinig Tramor, neu Wladolion Prydeinig (Tramor) yn gymwys i gofrestru.

Gwledydd eraill yr UE yw:

 • Yr Almaen
 • Awstria
 • Bwlgaria
 • Croatia
 • Cyprus 
 • Yr Eidal 
 • Estonia 
 • Y Ffindir 
 • Ffrainc 
 • Groeg 
 • Gweriniaeth Tsiec 
 • Gwlad Belg 
 • Hwngari 
 • Yr Iseldiroedd 
 • Latfia 
 • Lithwania 
 • Malta
 • Romania 
 • Slofacia 
 • Slofenia
 • Sweden

Dinesydd tramor cymwys yw dinesydd gwlad arall sydd â chaniatâd i ddod i mewn neu aros yn y DU, neu sydd heb angen caniatâd o’r fath.

Pleidleisio fel myfyriwr

Nid yw cofrestru yn eich cyfeiriad cartref ac yn eich cyfeiriadau yn ystod y tymor o reidrwydd yn golygu y cewch bleidleisio ddwywaith. 

Bydd angen i chi ddewis un cyfeiriad a phleidleisio yn yr ardal honno yn unig pan fyddwch yn pleidleisio mewn:

 • Etholiadau Senedd y DU
 • Etholiadau Senedd Cymru
 • Refferenda'r DU 

Ni allwch bleidleisio yn eich cyfeiriad yn ystod y tymor a'ch cyfeiriad cartref yn yr etholiadau hyn. Mae pleidleisio mewn mwy nag un lleoliad yn drosedd. 

Ar gyfer etholiadau eraill, gallwch bleidleisio yn eich cyfeiriad yn ystod y tymor ac yn eich cyfeiriad cartref.
Gallwch ddewis pleidleisio yn y naill ardal neu'r llall neu yn y ddwy ardal (cyhyd â bod y cyfeiriadau mewn ardaloedd cyngor gwahanol)  pan fyddwch yn pleidleisio mewn:

 • Etholiadau cyngor lleol yng Nghymru
 • Etholiadau ar gyfer Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu 

Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall y rheolau ar gyfer yr etholiadau rydych yn pleidleisio ynddynt.

Darganfyddwch ragor am bleidleisio fel myfyriwr

Pwy sy’n methu â phleidleisio

Ni fyddwch yn gallu pleidleisio os ydych:

 • yn berson euogfarnedig yn y ddalfa yn unol â’ch dedfryd, ac eithrio dirmyg llys (er y gall carcharorion ar remánd, carcharorion sydd eu cael yn euog, a charcharorion sifil bleidleisio os ydynt ar y gofrestr etholiadol)
 • wedi eich cael yn euog o arferion llwgr neu anghyfreithlon yng nghyswllt etholiad yn y pum mlynedd blaenorol

Eich lleoliad:

Rydym yn dangos cynnwys i chi ar gyfer . Dewiswch 'newid' i ddewis lleoliad arall.