Astudiaethau achos o etholiadau diweddar

Mae'r adran hon yn cynnwys astudiaethau achos o rai ymgyrchoedd sy'n seiliedig ar faterion a gynhaliwyd yn ystod y cyfnod cyn etholiadau cyffredinol Senedd y DU yn 2015 a 2017.

Mae'r astudiaethau achos yn asesu'n fanwl y prawf cyhoeddus a'r prawf diben ar gyfer pob ymgyrch.

Gall yr asesiadau hyn roi esiampl o sut i asesu eich gweithgareddau ymgyrchu eich hun yn erbyn y profion.

Ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau: Ble i ddechrau

Thanks to campaigners and caveat - Welsh

Diolch i'r ymgyrchwyr rydym wedi defnyddio eu hymgyrchoedd ar gyfer yr astudiaethau achos hyn.

Yr asesiadau yn yr astudiaethau achos yw ein hasesiadau ni, fel y rheoleiddiwr, o'r ffordd y caiff y gyfraith ei chymhwyso i'r achosion penodol hyn, ac nid ydynt o reidrwydd yn adlewyrchu safbwyntiau'r ymgyrchwyr dan sylw.