Newidiadau i ddinasyddion yr UE yn rhai o etholiadau’r DU

Bu newidiadau i’r etholiadau y gallwch bleidleisio ynddynt a sefyll fel ymgeisydd ynddynt. Mae hyn yn dilyn ymadawiad y DU â’r Undeb Ewropeaidd ac maent wedi’u cyflwyno fel rhan o’r Ddeddf Etholiadau.

Bydd y newidiadau hyn yn berthnasol i'r etholiadau canlynol a gynhelir ar neu ar ôl 7 Mai 2024:

Byddwch ond yn gallu cofrestru, pleidleisio neu sefyll fel ymgeisydd yn yr etholiadau hyn os:

 • rydych yn ddinesydd o Ddenmarc, Lwcsembwrg, Gwlad Pwyl, Portiwgal a Sbaen sy’n byw yn y DU, sydd â chaniatâd i ddod i mewn i’r DU, Ynysoedd y Sianel neu Ynys Manaw, neu i aros ynddynt, neu nad oes angen caniatâd arnoch
 • rydych yn ddinesydd o unrhyw wlad arall yn yr UE a oedd ar neu cyn 31 Rhagfyr 2020 yn preswylio’n gyfreithiol yn y DU, a oedd â chaniatâd i ddod i mewn i’r DU, Ynysoedd y Sianel neu Ynys Manaw, neu i aros ynddynt, neu nad oedd angen caniatâd, ac mae hyn wedi parhau heb doriad

Ni all dinasyddion yr UE bleidleisio na sefyll fel ymgeisydd yn etholiadau Senedd y DU.

Nid yw’r newidiadau yn berthnasol i:

Mae holl ddinasyddion yr UE yn dal yn gymwys i bleidleisio yn yr etholiadau hyn.

Nid yw'r newidiadau hyn yn effeithio ar gymhwysedd dinasyddion Iwerddon, Cyprus a Malta. Gall dinasyddion y gwledydd hyn sy’n byw yn y DU gofrestru, pleidleisio a sefyll fel ymgeiswyr ym mhob etholiad a gynhelir yn y DU.

Mae gan y DU gytundebau ar y cyd â Denmarc, Lwcsembwrg, Gwlad Pwyl, Portiwgal a Sbaen. Gall dinasyddion y gwledydd hyn sy’n byw yn y DU bleidleisio o hyd a sefyll fel ymgeiswyr yn etholiadau’r DU (ac eithrio etholiadau Senedd y DU). Mae hefyd yn golygu bod unrhyw ddinasyddion y DU sy’n byw yn y gwledydd hyn yn gallu pleidleisio a sefyll fel ymgeiswyr mewn etholiadau yn y wlad honno.

Os ydych yn ddinesydd un o’r gwledydd hyn ac wedi derbyn llythyr yn gofyn i chi ateb cwestiwn am eich statws mewnfudo:

Er mwyn gallu cofrestru i bleidleisio mewn etholiadau lleol yn Lloegr, etholiadau lleol ac etholiadau’r Cynulliad yng Ngogledd Iwerddon, ac etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yng Nghymru a Lloegr, mae angen i ddinasyddion gwledydd eraill yr UE fod:

 • Yn ddinesydd o unrhyw wlad arall yn yr UE a oedd ar neu cyn 31 Rhagfyr 2020 yn preswylio’n gyfreithiol yn y DU, a oedd â chaniatâd i ddod i mewn i’r DU, Ynysoedd y Sianel neu Ynys Manaw, neu i aros ynddynt, neu nad oedd angen caniatâd, ac mae hyn wedi parhau heb doriad

‘Gwledydd eraill yr UE’ yw:

 • Awstria
 • Gwlad Belg
 • Bwlgaria 
 • Croatia
 • Gweriniaeth Tsiec
 • Estonia
 • Y Ffindir
 • Ffrainc
 • Yr Almaen
 • Groeg
 • Hwngari 
 • Yr Eidal 
 • Latfia 
 • Lithwania 
 • Yr Iseldiroedd 
 • Romania 
 • Slofacia 
 • Slofenia 
 • Sweden

Os oes gennych ddinasyddiaeth o un o’r ‘gwledydd UE eraill’ hyn, ond mai dim ond ar ôl 31 Rhagfyr 2020 y cawsoch y ddinasyddiaeth honno, gallai hynny effeithio ar eich cymhwysedd i bleidleisio mewn rhai etholiadau ac efallai y bydd angen i chi ailgofrestru i bleidleisio.

Os ydych wedi derbyn llythyr yn gofyn i chi ateb cwestiwn am eich statws mewnfudo, ond bod gennych genedligrwydd deuol o un o 'wledydd eraill yr UE' yn ogystal â'r DU, Iwerddon, gwlad y Gymanwlad (gan gynnwys Cyprus neu Malta), Denmarc, Lwcsembwrg, Gwlad Pwyl, Portiwgal neu Sbaen, mae angen i chi: