Summary

O fis Tachwedd 2023, bydd angen i ymgeiswyr gynnwys argraffnodau ar eu deunydd ymgyrchu gwleidyddol digidol.