Canllawiau ac adnoddau

Rydym yn darparu canllawiau ac adnoddau i gynorthwyo Swyddogion Cofrestru Etholiadol, Swyddogion Canlyniadau a’u staff i gynnal cofrestru etholiadol, etholiadau a refferenda. Rydym hefyd yn gosod safonau ac yn monitro perfformiad y Swyddogion Cofrestru Etholiadol a Swyddogion Canlyniadau trwy ein fframwaith safonau perfformiad. Ar y dudalen hon cewch ddolenni i’r holl ganllawiau ac adnoddau ar gyfer gweinyddwyr etholiadol, a gwybodaeth am adrodd yn unol â’n safonau perfformiad.