Canllawiau ac adnoddau

Rydym yn darparu canllawiau ac adnoddau i gynorthwyo Swyddogion Cofrestru Etholiadol, Swyddogion Canlyniadau a’u staff i gynnal cofrestru etholiadol, etholiadau a refferenda. Rydym hefyd yn gosod safonau ac yn monitro perfformiad y Swyddogion Cofrestru Etholiadol a Swyddogion Canlyniadau trwy ein fframwaith safonau perfformiad. Ar y dudalen hon cewch ddolenni i’r holl ganllawiau ac adnoddau ar gyfer gweinyddwyr etholiadol, a gwybodaeth am adrodd yn unol â’n safonau perfformiad.

Polling staff survey May 2021

Rydym wedi paratoi arolwg byr i geisio adborth gan staff gorsafoedd pleidleisio ynghylch eu profiad wrth gyflawni etholiadau mis Mai.  

Mae adborth yn bwysig iawn i ni - bydd nid yn unig yn llywio ein hadroddiadau wedi’r etholiad, ond bydd hefyd yn ein helpu i wella’r modd yr ydym yn eich cefnogi i gyflawni etholiadau llwyddiannus yn y dyfodol, yn enwedig os bydd cyfyngiadau COVID-19 yn dal i fod ar waith.  

Ceir cyfarwyddiadau ar gyfer cwblhau’r arolwg isod, a byddem yn gofyn i Swyddogion Canlyniadau argraffu’r rhain a’u rhoi i staff ynghyd â deunyddiau eraill ar y diwrnod pleidleisio.

Ceir dolen i’r arolwg isod: