Newidiadau i'r gofynion cyfreithiol ar gyfer pleidiau ac ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau

Summary

Ers mis Tachwedd 2022, mae gofynion cyfreithiol newydd i bleidiau gwleidyddol ac ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau.