Diogelwch a hygyrchedd

Nid ydym yn rheoleiddio'r modd y caiff hustyngau eu cynnal na'u rheoli.

Ond os ydych yn trefnu hustyngau, rydym yn argymell eich bod yn ystyried beth fyddwch yn ei wneud er mwyn sicrhau diogelwch y cynrychiolwyr a fydd yn bresennol yn eich digwyddiad, ac er mwyn rheoli’r digwyddiad yn effeithiol.

Mae’n bwysig bod gan bleidleiswyr fynediad i wybodaeth i’w galluogi i wneud penderfyniad gwybodus pan fyddant yn bwrw eu pleidlais. Dylech feddwl felly sut y byddwch yn gwneud eich digwyddiad yn hygyrch.

Diweddarwyd ddiwethaf: 24 Tachwedd 2023