Adnoddau addysg

rhagymadrodd

Rydym yn sefydliad di-duedd ac annibynnol o ran gwleidyddiaeth. Dysgwch ragor am ein rôl.

Mae ein didueddrwydd yn golygu y gallwch fod yn hyderus, beth bynnag yw eich pwnc, y bydd defnyddio ein hadnoddau llythrennedd gwleidyddol yn caniatáu i chi ddarparu gwers neu weithdy diduedd a chywir.

Mae’r cynlluniau gwersi wedi’u mapio i’r cwricwlwm. Dysgwch fwy am osod addysg ddemocrataidd yng Nghwricwlwm Cymru.

Lawrlwytho adnoddau

Mae’r cynllun chwe wythnos o waith hwn yn archwilio elfennau gwahanol democratiaeth a gwleidyddiaeth drwy edrych ar sut i gofrestru i bleidleisio a’r hyn i’w ddisgwyl ar ddiwrnod y bleidlais. Bydd gan bobl ifanc y cyfle i ddylunio a gweithredu eu hymgyrch eu hunain.

Gallwch ddefnyddio’r rhaglen chwe wythnos lawn neu ddewis y gwersi sy’n addas i’ch grŵp. Gellir hefyd darparu’r cynlluniau gwersi yn ystod diwrnod oddi ar yr amserlen.

Defnyddiwch y gweithgareddau 5-15 munud hyn mewn grwpiau ieuenctid neu yn y dosbarth i ddechrau sgwrs am ddemocratiaeth. Os nad ydych fel arfer yn dysgu addysg ddemocrataidd, gallwch ddefnyddio’r gweithgareddau byr fel gwersi dechreuol.

 

Rhannwch yr adnodd hwn er mwyn cyflwyno pobl ifanc i wleidyddiaeth a democratiaeth a’r etholiadau cynghorau lleol sydd i ddod yng Nghymru.  

Erbyn diwedd y prosiect bydd dysgwyr yn deall y canlynol:

  • Mae gen i lais ac mae fy mhleidlais yn gwneud i fy llais gael ei glywed
  • Mae gen i’r pŵer, drwy fy mhleidlais, i ddylanwadu ar y broses o wneud penderfyniadau
     

Bydd myfyrwyr yn gallu dangos y ddealltwriaeth hon trwy ymgyrchu a chymryd rhan mewn refferendwm dilys yn yr ysgol.

Gellir darparu addysg ddemocrataidd dda i ddysgwyr Blwyddyn 6 yn unol â'r egwyddorion canlynol sy'n seiliedig ar dystiolaeth a'r wybodaeth, y sgiliau a'r profiadau cysylltiedig.

Cwricwlwm i Gymru - arweiniad gynradd

Egwyddorion addysg ddemocrataidd (poster)

Hyfforddiant ac adnoddau eraill

Mae rhaglen Deialog Ddigidol: Cymru yn cynnig gwerth tair awr o adnoddau dysgu, datblygiad proffesiynol parhaus am ddim i athrawon, a sesiynau rhyngweithiol ar-lein gyda gwleidyddion lleol a chenedlaethol.

Nod y rhaglen, sydd wedi'i hariannu gan Lywodraeth Cymru, yw cefnogi'r cwricwlwm newydd, ac mae’n dod â disgyblion a'u gwleidyddion lleol ynghyd drwy fideo-gynadledda, gan feithrin dealltwriaeth a pherthnasoedd ar y ddwy ochr a fydd yn arwain at newidiadau go iawn yn eu cymunedau.

Byddwn ni'n lansio adnoddau hyfforddi ar gyfer athrawon yn fuan. Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael diweddariadau.