Ffurflenni cais am bleidlais bost gan bleidiau ac ymgyrchwyr

Crynodeb

Gall pleidiau ac ymgyrchwyr annog pleidleiswyr i bleidleisio drwy'r post drwy anfon ffurflenni cais am bleidlais bost. Gallai hyn fod yn ffurflen bapur a anfonir drwy'r post, neu'n wefan gyda gwybodaeth.

Nid yw pleidiau yn torri unrhyw reolau os ydynt yn annog pleidleiswyr i wneud cais i bleidleisio drwy’r post, a dylent fod yn rhydd i annog pleidleiswyr i fwrw eu pleidlais yn y ffordd sydd fwyaf cyfleus iddynt. Mae gwybodaeth am hyn yn y Cod Ymddygiad ar gyfer etholiadau cyffredinol Senedd y DU, etholiadau lleol yn Lloegr ac etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yng Nghymru a Lloegr, a’r Cod Ymddygiad ar gyfer etholiadau Senedd yr Alban, etholiadau cynghorau’r Alban, etholiadau lleol yng Nghymru ac etholiadau Senedd Cymru.