Beth yw deunydd digidol?

Gall argraffnod fod yn ofynnol ar unrhyw ddeunydd digidol, os bydd y deunydd yn bodloni'r meini prawf a nodir yn yr adrannau canlynol.

Deunydd digidol yw deunydd ar ffurf electronig sy'n cynnwys testun, delweddau sy'n symud, delweddau llonydd, iaith lafar neu gerddoriaeth. 

Nid yw'n cynnwys galwadau ffôn na negeseuon SMS. Gall fod yn gymwys i ddeunydd a gyhoeddir mewn gwasanaethau negesu nad ydynt yn defnyddio SMS, fel WhatsApp neu Signal.

Dim ond i ddeunydd digidol a gyhoeddir y mae'r gofyniad i gynnwys argraffnod yn gymwys, sef deunydd sydd ar gael i'r cyhoedd neu unrhyw ran o'r cyhoedd. Er enghraifft, ni fyddai'n gymwys i grŵp negesu preifat rhwng ffrindiau, nac i e-bost a anfonir gan blaid at ei haelodau yn unig.

Os bydd deunydd ar gael yn y DU, yna bydd y rheolau ynglŷn ag argraffnodau digidol yn gymwys, ni waeth o ble y caiff y cynnwys ei gyhoeddi na phwy yw'r hyrwyddwr. Er enghraifft, gallech fod y tu allan i'r DU, ond yn cyhoeddi deunydd ar lwyfan digidol sy'n golygu ei fod ar gael i ran o'r cyhoedd yn y DU.

Gall fod angen cael argraffnodau ar ddeunydd cyhoeddedig gan gynnwys (er nid yw hon yn rhestr gynhwysfawr):

 • Hysbysebion naid 
 • Postiadau ar y cyfryngau cymdeithasol
 • Unrhyw hysbyseb sy'n ymddangos ar unrhyw wefan, canlyniad peiriant chwilio, ap neu lwyfan cyfryngau cymdeithasol 
 • Hysbysebion ar radio rhyngrwyd neu lwyfannau ffrydio sain eraill, fel Spotify
 • Hysbysebion ar wasanaethau ffrydio teledu digidol 
 • Hysbysebion mewn podlediadau 
 • Hysbysebion mewn papurau newydd ar-lein
 • Negeseuon ar WhatsApp, Signal neu Telegram 
 • Negeseuon MMS 
 • Gwefannau
 • Delweddau
 • Fideos
 • Hysbysfyrddau electronig

Gall is-ddeddfwriaeth hefyd ddiweddaru'r diffiniadau o ddeunydd yng nghwmpas y drefn er mwyn cynnwys technoleg a ddaw i'r amlwg.

Diweddarwyd ddiwethaf: 2 Tachwedd 2023