Atal achosion o godi ofn ar ymgeiswyr

Last updated

Dyma’r barnau a nodwyd gennym i seneddwyr cyn i’r Ddeddf Etholiadau ddod yn gyfraith. Gwnaethom ddiweddaru’r barnau hyn ddiwethaf yn gynnar yn 2022.