Summary

O ddiwedd 2022, newidiodd y rheolau ynghylch gwariant tybiannol ymgeiswyr ac asiantiaid, yn ogystal â'r rheolau ynghylch gwneud taliadau.