Running electoral registration - England

Gwiriadau blynyddol gydag etholwyr tramor

Gallwch ddewis cynnal gwiriad blynyddol yn ystod blwyddyn gyntaf neu ail flwyddyn y cyfnod cofrestru etholwyr tramor i sicrhau bod eu manylion cyswllt yn dal i fod yn gywir.

Gall rhoi cyfle tebyg iddynt i ddiweddaru eu manylion cyswllt helpu i leihau’r risg na fyddwch o bosib yn gallu cysylltu â’r etholwyr os gelwir etholiad.

Os bydd etholwr tramor, fel rhan o'r broses wirio hon, yn dweud wrthych fod eu cyfeiriad gohebu wedi newid, gallwch ddiweddaru'r rhestr etholwyr tramor i adlewyrchu'r newid. Nid yw’n ofynnol i chi gyhoeddi hysbysiad newid os ydych yn diweddaru’r rhestr etholwyr tramor yn seiliedig ar newid i gyfeiriad gohebu etholwr.

Os bydd etholwr tramor, fel rhan o'r broses wirio hon, yn dweud wrthych fod eu henw wedi newid, dylech eu cynghori i lenwi ffurflen gais newid enw a darparu tystiolaeth ddogfennol os oes angen. Ein canllawiau ar Brosesu newid i enw etholwr | Mae gan y Comisiwn Etholiadol ragor o wybodaeth.

Os oes gan yr etholwr drefniant pleidlais absennol, dylech eu gwneud yn ymwybodol y bydd angen iddynt hefyd ddiweddaru'r manylion ar eu cofnod pleidlais absennol a'u cynghori ar sut y gallant wneud hyn.
 

Diweddarwyd ddiwethaf: 26 Chwefror 2024