Adolygiadau o ddosbarthiadau etholiadol, mannau pleidleisio a gorsafoedd pleidleisio

Gofynion deddfwriaethol adolygiad o fannau pleidleisio

Rhaid i awdurdodau lleol gydymffurfio â'r gofynion deddfwriaethol canlynol o ran dynodi dosbarthiadau etholiadol a mannau pleidleisio 1 :

  • bydd pob plwyf yn Lloegr a phob cymuned yng Nghymru yn ddosbarth etholiadol ar wahân, oni bai bod amgylchiadau arbennig yn gymwys 
  • yn yr Alban, rhaid i bob ward etholiadol gael ei rhannu'n ddwy neu fwy o ddosbarthiadau etholiadol ar wahân, oni bai bod amgylchiadau arbennig yn gymwys
  • rhaid i'r cyngor ddynodi man pleidleisio ar gyfer pob dosbarth etholiadol, oni bai bod maint dosbarth etholiadol neu amgylchiadau eraill yn golygu nad yw sefyllfa'r gorsafoedd pleidleisio yn effeithio'n sylweddol ar gyfleuster yr etholwyr          
  • rhaid i'r man pleidleisio fod yn ardal yn y dosbarth, oni bai bod amgylchiadau arbennig yn golygu ei bod yn ddymunol dynodi ardal sy'n gyfan gwbl neu'n rhannol y tu allan i'r dosbarth (er enghraifft, os na ellir nodi unrhyw fan pleidleisio hygyrch yn y dosbarth)
  • rhaid i'r man pleidleisio fod yn ddigon bach fel y bydd etholwyr mewn rhannau gwahanol o'r dosbarth yn gwybod sut y byddant yn cyrraedd yr orsaf bleidleisio

Rhaid i awdurdodau lleol hefyd gydymffurfio â'r gofynion o ran hygyrchedd y gallwch eu gweld yn ein canllawiau ar ofynion hygyrchedd adolygiad o fannau pleidleisio.
 

Diweddarwyd ddiwethaf: 12 Gorffennaf 2023