Canllawiau i Swyddogion Canlyniadau (Gweithredol) ar weinyddu etholiad Senedd y DU ym Mhrydain Fawr

Dilysu a Chyfrif

Bwriad yr adran hon yw eich helpu i wneud penderfyniadau ynghylch rhai o agweddau allweddol dilysu a chyfrif pleidleisiau, megis rheoli mynediad ac arsylwi, sicrhau diogelwch papurau pleidleisio, archwilio prosesau a delio gyda phapurau pleidleisio amheus.  

Mae’n rhoi canllawiau i gefnogi’r penderfyniadau allweddol sydd angen i chi eu gwneud, ac yn amlygu dulliau argymelledig i’ch cynorthwyo i ddeall a chyflawni eich dyletswyddau, gan sicrhau bod tryloywder yn y broses ac yn eich galluogi i ddarparu canlyniad cywir y gall pleidleiswyr, ymgeiswyr a phleidiau gwleidyddol gael hyder ynddo.

Diweddarwyd ddiwethaf: 19 Rhagfyr 2023