Canllawiau i Swyddogion Canlyniadau (Gweithredol) ar weinyddu etholiad Senedd y DU ym Mhrydain Fawr

Ar ôl yr etholiad

Bwriedir i'r canllawiau hyn eich helpu gyda'r gweithgareddau y mae angen i chi eu cwblhau ar ôl datgan y canlyniad. 

Maent yn cynnwys canllawiau ar y camau uniongyrchol y mae angen i chi eu cymryd mewn perthynas â rhoi hysbysiad ffurfiol o'r canlyniad a dychwelyd y gwrit, canllawiau i'ch helpu i reoli'r gwaith o storio a chadw dogfennau etholiadol yn ogystal â gwybodaeth am fynediad a chyflenwi.

Rydym wedi cynnwys gwybodaeth gyswllt mewn perthynas â chyfrifyddu ar gyfer yr etholiad, manylion am gasglu ffurflenni gwariant etholiad ymgeiswyr, a'r camau gweithredu gofynnol mewn perthynas â'r broses honno. 

Yn olaf, mae'r canllawiau yn cynnwys gwybodaeth am heriau i ganlyniad yr etholiad a'r broses ddeisebu.

Gan fod rhai gwahaniaethau yn rôl y Swyddog Canlyniadau a'r Swyddog Cofrestru Etholiadol rhwng Cymru, Lloegr a'r Alban, tynnir sylw at y rhain fel y bo'n briodol drwy gydol y rhan hon o'r canllawiau.

Diweddarwyd ddiwethaf: 19 Rhagfyr 2023