Canllawiau i Swyddogion Canlyniadau (Gweithredol) ar weinyddu etholiad Senedd y DU ym Mhrydain Fawr

Pleidleisio mewn gorsaf bleidleisio

Mae'r rhan hon o'r canllawiau yn canolbwyntio ar y paratoadau y bydd angen i chi eu gwneud cyn y diwrnod pleidleisio a rhai o'r materion y gall fod angen i chi, fel Swyddog Canlyniadau, eu hystyried ar y diwrnod.

Mae'n cwmpasu pa gyfarpar a deunyddiau y bydd angen i chi eu darparu ar gyfer gorsafoedd pleidleisio, gwybodaeth am drefnu gorsafoedd pleidleisio a rheoli diwedd y cyfnod pleidleisio.

Mae ein llawlyfr i orsafoedd pleidleisio yn ymdrin â'r gweithdrefnau pleidleisio'n fanwl a'r hyn y gall staff gorsafoedd pleidleisio ei ddisgwyl ar y diwrnod pleidleisio. 

Gallwch ddod o hyd i'n canllawiau ar nodi gorsafoedd pleidleisio addas yn ein hadran ar archebu gorsafoedd pleidleisio addas.  

Diweddarwyd ddiwethaf: 19 Rhagfyr 2023