Canllawiau i Swyddogion Canlyniadau (Gweithredol) ar weinyddu etholiad Senedd y DU ym Mhrydain Fawr

Adnoddau i Swyddogion Canlyniadau (Gweithredol)

Cynllunio ar gyfer yr etholiad

Dechrau amserlen yr etholiad

Enwebiadau

 

Asiantiaid

 

  Pleidleisio absennol

Pleidleisio mewn gorsaf bleidleisio

Dilysu a Chyfrif
 

Llyfryn ar gyfer arsylwyr mewn etholiadau y DU - Rydym yn diweddaru'r adnodd hwn i adlewyrchu y mesurau newydd a gyflwynwyd gan y Ddeddf Etholiadau 2022. Bydd ar gael unwaith eto pan fydd y diweddariadau wedi eu cwblhau.   

Ar ôl yr etholiad

 

Diweddarwyd ddiwethaf: 3 Gorffennaf 2024