Rhoddion a benthyciadau pleidiau gwleidyddol ym Mhrydain Fawr

Beth i'w wneud os byddwch yn cael benthyciad gan ffynhonnell nas caniateir?

Os nad yw ffynhonnell yn un a ganiateir neu os bydd yn newid i fod yn ffynhonnell nas caniateir ar unrhyw adeg yn ystod cyfnod y benthyciad, bydd y trafodyn yn annilys. Nid oes ganddo unrhyw effaith gyfreithiol a rhaid i chi ad-dalu unrhyw swm sy'n ddyledus gennych. Felly, rhaid i chi barhau i wirio bod y ffynhonnell yn un a ganiateir drwy gydol cyfnod y benthyciad. 

Os ydych wedi trefnu benthyciad gan ffynhonnell nas caniateir, dylech roi gwybod i ni cyn gynted ag y byddwch yn darganfod bod y ffynhonnell yn un nas caniateir. 

Rhaid i chi gofnodi'r manylion canlynol:

Rhaid i chi gynnwys pob benthyciad nas caniateir yn eich adroddiad chwarterol.

Diweddarwyd ddiwethaf: 31 Mawrth 2022