Running electoral registration - England

Gofyn am dystiolaeth ddogfennol bellach ar gyfer cais gan etholwr tramor

Os byddwch yn gofyn am dystiolaeth ddogfennol bellach gan ymgeisydd, dylech restru'r mathau o dystiolaeth y gellir eu cyflwyno, a faint o bob math. Gallwch hefyd bennu terfyn amser i'r ymgeisydd ymateb. Bydd terfyn amser yn ddefnyddiol wrth benderfynu a ddylid gwrthod cais am na chafwyd ymateb. Eich dewis chi fydd faint o amser a roddir i ymateb; fodd bynnag, dylid rhoi amser rhesymol i'r ymgeisydd ddod o hyd i'r dogfennau perthnasol a'u cyflwyno. 

Os na all ymgeisydd gyflwyno'r mathau o dystiolaeth ddogfennol rydych wedi gofyn amdani, neu ddigon o'r mathau hynny, dylid gofyn iddo ddarparu ardystiad  cyfeiriad i ategu ei gais.

Diweddarwyd ddiwethaf: 13 Rhagfyr 2023