Ar y dudalen hon mae gwybod o ran sut i gymryd rhan yn hyrwyddo ymgysylltiad democratiaid yn eich rhwydweithiau

Ar y dudalen hon gallwch lawrlwytho adnoddau i gefnogi eich gwaith ymwybyddiaeth gyhoeddus.

I gael ein hadnoddau diweddaraf, cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr cofrestru pleidleiswyr, Y Gofrestr nawr.

About our resources

Rydym yn creu ystod o adnoddau ar gyfer cynghorau lleol, elusennau, a sefydliadau eraill sy’n ymgysylltu â phleidleiswyr. Defnyddiwch yr adnoddau hyn ar eich sianeli cyfryngau cymdeithasol er mwyn codi ymwybyddiaeth ynghylch democratiaeth, o gofrestru pleidleiswyr i ddewisiadau pleidleisio.

Mae’r adnoddau ar gael mewn amrywiaeth o fformatau, felly gallwch ddewis yr hyn sydd orau i’ch cynulleidfa. Ceir graffigau ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol a thempledi negeseuon, yn ogystal â phosteri y gallwch eu hargraffu, a thempledi datganiadau i’r wasg.

Mae rhai o’r adnoddau yn cynnwys dyddiadau a dyddiadau cau, ac rydym yn eu diweddaru bob tro y bydd etholiad.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, gallwch gysylltu â ni: partners@electoralcommission.org.uk