Adolygiadau o ddosbarthiadau etholiadol, mannau pleidleisio a gorsafoedd pleidleisio

Y materion y bydd y Comisiwn yn eu hystyried wrth ystyried apêl

Bydd y Comisiwn yn seilio ei broses gwneud penderfyniad ar nifer o ffactorau wrth ystyried apêl. 

Y prif ffactorau yw:

  • a yw'r man pleidleisio yn bodloni gofynion rhesymol etholwyr
  • a yw anghenion hygyrchedd a mynediad i bobl anabl wedi cael eu hystyried 

Mae rhagor o wybodaeth am yr ystyriaethau hyn i'w gweld ar y tudalennau gwe canlynol.

Diweddarwyd ddiwethaf: 12 Gorffennaf 2023