Prosesu ceisiadau a newidiadau eraill i'r gofrestr drwy gydol y flwyddyn

Prosesu ceisiadau a newidiadau eraill i'r gofrestr drwy gydol y flwyddyn

Mae'r adran hon yn cynnwys canllawiau ar y camau y dylech eu cymryd fel Swyddog Cofrestru Etholiadol i brosesu ceisiadau i gofrestru. Mae'n cynnwys canllawiau ar gadarnhau pwy yw ymgeiswyr, drwy wasanaeth digidol IER a dulliau paru data lleol, a sut y dylai'r broses eithriadau ac ardystio gael ei gweinyddu.
Ar ôl prosesu cais, dylech chi, fel Swyddog Cofrestru Etholiadol, benderfynu ar y cais cyn gynted â phosibl, ac mae'r canllawiau'n disgrifio'r camau y mae'n rhaid i chi eu cymryd wrth ganiatáu neu wrthod cais.
Mae'r adran hon hefyd yn trafod newidiadau i'r gofrestr yn ystod y flwyddyn, gan gynnwys sut y dylech wneud newidiadau i genedligrwydd, enw neu gyfeiriad etholwr. Mae'r canllawiau hefyd yn esbonio sut i gynnal adolygiadau cofrestru, sut i ymdrin â gwrthwynebiadau i geisiadau neu gofnodion yn y gofrestr a sut i ddileu cofnodion o'r gofrestr.


 

 

Diweddarwyd ddiwethaf: 26 Mai 2021