Pleidleisio absennol


Mae'r adran hon yn cynnwys canllawiau ar bleidleisio absennol. Mae'n cwmpasu'r amrywiaeth o opsiynau pleidleisio absennol sydd ar gael i etholwyr, cymhwystra a gofynion ar gyfer gwneud cais am bleidlais absennol, a chanllawiau ar sut y gall etholwr ganslo neu ddiwygio ei drefniadau pleidleisio absennol.

Mae'r canllawiau yn cwmpasu'r gwahaniaethau rhwng trefniadau pleidleisio absennol ar gyfer etholwyr domestig ac etholwyr tramor. Etholwr nad yw'n etholwr sy'n gwasanaethu yn y lluoedd arfog nac yn etholwr tramor yw etholwr domestig.

Mae hefyd yn cynnwys canllawiau ar brosesu ceisiadau am bleidleisiau absennol, storio ffurflenni, a gofynion parhaus i gynnal y rhestrau pleidleiswyr absennol. 

Mae prosesau sydd ond yn ymwneud â cheisiadau lle mae angen dilysu dynodyddion personol wedi'u nodi'n glir yn y canllawiau hyn. 


 

Diweddarwyd ddiwethaf: 13 Rhagfyr 2023