Cynnal y gofrestr drwy gydol y flwyddyn

Cynnal y gofrestr drwy gydol y flwyddyn

Mae'r adran hon yn cynnwys canllawiau ar y camau y dylech eu cymryd fel Swyddog Cofrestru Etholiadol i gynnal y gofrestr drwy gydol y flwyddyn. Mae'n cynnwys canllawiau ar ba weithgarwch cofrestru y bydd angen i chi ei gynnal a phryd y gallwch gyhoeddi diweddariadau i'r gofrestr etholiadol. 

Mae angen dilyn dull rhagweithiol o weithredu drwy'r flwyddyn ac nid yn ystod y cyfnod canfasio yn unig er mwyn cynnal cofrestrau cyflawn a chywir

Diweddarwyd ddiwethaf: 26 Mai 2021