Rheoli diwygiadau, adolygiadau, gwrthwynebiadau a dileadau drwy gydol y flwyddyn

Mae'n ofynnol i chi gynnal y gofrestr drwy gydol y flwyddyn. Bydd angen bod yn rhagweithiol er mwyn sicrhau bod y gofrestr yn gywir ac yn gyflawn, bod pob person cymwys ar y gofrestr a bod enwau pobl nad ydynt yn gymwys yn cael eu dileu.

Mae'r adran hon o'r canllawiau yn cwmpasu'r ffordd y dylech fynd i'r afael â diwygiadau i gofnodion yn y gofrestr, adolygiadau cofrestru, gwrthwynebiadau i gofrestriadau, y broses gwrandawiadau a dileu cofnodion oddi ar y gofrestr.
 
Gall amgylchiadau unrhyw etholwr newid ar ôl iddo gael ei ychwanegu at y gofrestr. Er enghraifft, gall ennill neu golli cenedligrwydd sy'n effeithio ar ei hawl i bleidleisio mewn digwyddiadau pleidleisio penodol, neu gall newid ei enw. Bydd yr adran hon yn esbonio sut i brosesu'r newidiadau hyn a sut i fynd ati i nodi pan fydd y newidiadau hyn yn digwydd.
 

Diweddarwyd ddiwethaf: 26 Mai 2021