Gwahodd unigolion i gofrestru i bleidleisio

Mae'r adran hon yn cynnwys canllawiau ar bwy y dylid eu gwahodd i gofrestru i bleidleisio a sut y dylid rhoi'r gwahoddiad. 

Mae hefyd yn cwmpasu'r prosesau dilynol i'w cynnal os na fydd rhywun yn ymateb i wahoddiad i gofrestru, beth y gallwch ei wneud i'w gwneud yn ofynnol iddynt gofrestru, a gwybodaeth am roi hysbysiad cosb sifil.
 

Diweddarwyd ddiwethaf: 26 Mai 2021