What is the Elections Bill?

Mae llywodraeth y DU yn cynnig newidiadau i system etholiadol y DU. Mae'r ddeddfwriaeth yn cynnwys mesurau sy'n effeithio ar y canlynol:

  • etholiadau a'r ffordd rydym yn pleidleisio
  • ymgyrchu a'r rheolau ynglŷn â gwariant ar ymgyrchu a chyllido
  • goruchwyliaeth seneddol o'r Comisiwn Etholiadol

Dysgwch fwy am y Bil

Byddwn yn diweddaru'r tudalennau hyn wrth i'r Bil gael ei drafod ac wrth i fwy o fanylion fod ar gael ynglŷn â'r cynigion sydd ynddo.

Rhagor o wybodaeth am ein barn ar yr hyn y mae'r Bil yn ei olygu i system etholiadol y DU.