Gwariant pleidiau a rhoddion a benthyciadau cyn y bleidlais: Etholiad cyffredinol Senedd y DU

Adrodd cyn y bleidlais

Mewn etholiad cyffredinol Senedd y Deyrnas Unedig, mae'n ofynnol i bleidiau sydd ag ymgeiswyr sy'n sefyll yn yr etholiad gyflwyno adroddiad cyn y bleidlais bob wythnos am y rhoddion a gawsant a'r benthyciadau a benthyciadau y maent wedi'u trefnu.1

Rhaid i chi roi gwybod am unrhyw rodd a dderbyniwyd neu fenthyciad yr ymrwymwyd iddo gan y blaid ganolog os yw dros £11,180.

Os nad ydych wedi derbyn unrhyw roddion a benthyciadau o'r fath, rhaid i chi gyflwyno cofnod o ddim.

Rhaid i chi gyflwyno'r adroddiadau hyn bob wythnos gan ddechrau o ddyddiad diddymu'r Senedd hyd at ddyddiad yr etholiad. 

Rhaid i adroddiadau gael eu darparu i ni o fewn saith diwrnod i'r adeg y daw pob cyfnod adrodd wythnosol i ben.

Cyfnod adrodd Dyddiad cau cyflwyno’r adroddiad cyn yr etholiad
30 Mai – 5 Mehefin12 Mehefin 2024
6 Mehefin – 12 Mehefin19 Mehefin 2024
13 Mehefin – 19 Mehefin26 Mehefin 2024
20 Mehefin – 26 Mehefin3 Gorffennaf 2024
27 Mehefin – 3 Gorffennaf 10 Gorffennaf 2024
4 Gorffennaf (un diwrnod yn unig)11 Gorffennaf 2024

Os ydych wedi dweud wrthym nad oes gennych ymgeiswyr yn sefyll, ni fydd rhaid i chi gyflwyno adroddiad cyn y bleidlais. 

Mae hyn yn ychwanegol at yr adroddiad chwarterol ar roddion a benthyciadau, y mae'n rhaid i bleidiau barhau i'w gyflwyno drwy gydol y cyfnod a reoleiddir.

Pwy sy'n gyfrifol am gyflwyno adroddiadau cyn y bleidlais? 

Rhaid i'r trysorydd sicrhau bod y blaid yn cydymffurfio â'r rheolau ac yn cyflwyno'r adroddiadau cyn y bleidlais yn brydlon.2  Rhaid i'r trysorydd wneud datganiad ar gyfer pob adroddiad i ddweud ei fod yn gyflawn ac yn gywir.3  

Hyd yn oed os bydd gan eich plaid swyddog ymgyrchu sy'n gyfrifol am wariant ar ymgyrchu, y trysorydd fydd yn gyfrifol o hyd am gyflwyno adroddiadau ar roddion a benthyciadau cyn y bleidlais.

Gallwch roi gwybod am eich rhoddion a'ch benthyciadau drwy CPE Ar-lein

Rydym hefyd yn cynhyrchu ffurflenni y gallwch eu defnyddio ar gyfer hyn:

Diweddarwyd ddiwethaf: 23 Mai 2024