Ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau: Etholiadau cyffredinol Senedd y DU

Beth yw'r prawf diben?

Dim ond os yw’n rhesymol barnu y bwriedir iddo hybu neu sicrhau llwyddiant etholiadol y canlynol y mae gwariant ar weithgareddau ymgyrchu gan ymgyrchwyr di-blaid yn cael ei reoleiddio:

  • un neu ragor o bleidiau gwleidyddol 
  • pleidiau gwleidyddol neu ymgeiswyr sy’n cefnogi neu nad ydyn nhw’n cefnogi polisïau penodol, neu
  • gategori penodol arall o ymgeiswyr 1

a hynny trwy ddylanwadu ar bleidleiswyr mewn etholiad perthnasol sydd yn yr arfaeth i bleidleisio mewn ffordd benodol.  Gweler y diffiniad o etholiadau perthnasol yn Atodiad B. 

Yr enw cyffredin ar y cwestiwn a ydy hi’n rhesymol ystyried bod gweithgaredd yn un sy’n bwriadu dylanwadu ar bleidleiswyr i bleidleisio mewn ffordd benodol yw ‘prawf diben’. 

Mae gwariant ar y gweithgareddau a ganlyn yn cael ei reoleiddio os yw (i) yn digwydd mewn perthynas ag ymgyrch gyffredinol yn ystod cyfnod a reoleiddir a (ii) yn bodloni’r prawf diben:

  • cynadleddau i’r wasg neu ddigwyddiadau eraill i’r cyfryngau a drefnir gan yr ymgyrchydd di-blaid
  • trafnidiaeth mewn cysylltiad â rhoi cyhoeddusrwydd i’r ymgyrch
  • cynhyrchu neu gyhoeddi deunydd ymgyrchu y trefnir ei fod ar gael i’r cyhoedd yn gyffredinol neu i unrhyw adran o’r cyhoedd
  • canfasio ac ymchwil farchnad sy’n gofyn am farn neu wybodaeth gan aelodau o’r cyhoedd
  • ralïau neu ddigwyddiadau cyhoeddus eraill. 2
     

N/A

Mae'r tudalennau canlynol yn rhoi manylion am sut i gymhwyso'r prawf diben ac enghreifftiau o'r gweithgareddau uchod.

Diweddarwyd ddiwethaf: 19 Rhagfyr 2023