Pleidleisio drwy'r post

Mae’r adran hon yn cynnwys canllawiau ar bleidleisio drwy’r post. Mae'n cwmpasu'r ystod o opsiynau pleidleisio drwy'r post ar gyfer etholwyr, cymhwysedd a gofynion ymgeisio ar gyfer pleidleisio drwy'r post ac arweiniad ar sut y gall etholwr ganslo neu ddiwygio ei drefniadau pleidleisio drwy'r post.

Mae hefyd yn cynnwys canllawiau ar brosesu ceisiadau am bleidlais bost, storio ffurflenni, a gofynion parhaus i gynnal y rhestrau o bleidleiswyr post.

Diweddarwyd ddiwethaf: 13 Rhagfyr 2023