Pleidleisio drwy ddirprwy

Mae'r adran hon yn cynnwys canllawiau ar bleidleisio drwy ddirprwy. Mae'n cwmpasu'r amrywiaeth o opsiynau pleidleisio drwy ddirprwy sydd ar gael i etholwyr, a gofynion o ran cymhwystra a gwneud cais i bleidleisio drwy ddirprwy, gan gynnwys y broses ardystio i gefnogi cais pan fo angen.

Mae hefyd yn cynnwys canllawiau ar brosesu ceisiadau am bleidlais drwy ddirprwy, gan gynnwys y prosesau eithriadau ac ardystio a ddefnyddir i gadarnhau ID etholwr os bydd angen, gwybodaeth am sut y gall etholwr ganslo neu ddiwygio ei drefniadau pleidleisio drwy ddirprwy, a'r gofynion parhaus i gynnal y rhestrau o bleidleiswyr sy'n pleidleisio drwy ddirprwy.
 

Diweddarwyd ddiwethaf: 13 Rhagfyr 2023