Pleidleisio drwy'r post fel dirprwy

Gall y sawl a benodwyd yn ddirprwy wneud cais i bleidleisio drwy'r post. Nid yw'n bosibl i ddirprwy a enwebwyd wneud cais am bleidlais bost ar-lein felly dylech ystyried anfon ffurflenni cais at y diben hwn pan fyddwch yn rhoi gwybod i'r dirprwy ei fod wedi cael ei benodi. Mae'n rhaid i'r cais a wneir gan y dirprwy i bleidleisio drwy'r post fodloni'r un gofynion ag unrhyw gais i bleidleisio drwy'r post, gan gynnwys y gofyniad i ddarparu dynodyddion personol.
 

Diweddarwyd ddiwethaf: 13 Rhagfyr 2023