Prosesu ceisiadau am bleidleisiau drwy ddirprwy

Bydd ceisiadau am bleidlais drwy ddirprwy a wneir ar-lein yn cael stamp dyddiad ac amser yn awtomatig pan gânt eu cyflwyno i'r Porth i Swyddogion Cofrestru Etholiadol.

Dylech roi stamp dyddiad ar geisiadau papur pan fyddant yn dod i law. Ar y dyddiad cau cyn etholiad penodol, mae'n ddoeth cofnodi'r amser y daw ceisiadau i law hefyd fel bod gennych drywydd archwilio o ba geisiadau a dderbyniwyd cyn ac ar ôl y terfyn amser. 

Bydd hyn yn eich galluogi i nodi pa geisiadau am bleidlais drwy ddirprwy a wnaed erbyn y terfyn amser cyfreithiol perthnasol ac sy'n gymwys i gael eu prosesu ar gyfer etholiad sydd ar ddod. 

Diweddarwyd ddiwethaf: 13 Rhagfyr 2023