Newid enw ar gofnod pleidleisio drwy ddirprwy

Gall etholwr wneud cais i newid ei enw ar y gofrestr drwy gyflwyno ffurflen newid enw wedi'i chwblhau gyda thystiolaeth ategol.1  Bydd angen adlewyrchu'r weithred newid enw yn y cofnod pleidleisio drwy ddirprwy.

Pan fydd etholwr â phleidlais drwy ddirprwy yn newid ei enw, dylech gysylltu ag ef i roi gwybod iddo, er y bydd ei drefniant presennol i bleidleisio drwy ddirprwy yn parhau i fod ar waith, y bydd angen iddo wneud cais newydd os yw bellach yn defnyddio llofnod newydd. 
 

Diweddarwyd ddiwethaf: 13 Rhagfyr 2023